Харилцагч Банк:Худалдаа Хөгжлийн Банк 
Дансны дугаар  (₮):411020146
Дансны дугаар  (US$):411020147
Хүлээн авагч :Аригсор ХХК