Хархираа, Түргэн голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл хэвлэгдлээ, 2015

1433136850

Энэ бүтээлийг Монголын Усны Форум-Ус хэлц ТББ-аас Киотогийн протоколын “Дасан Зохицох Сан”-гийн санхүүжилтээр НҮБХХ, БОНХЯ-наас хэрэгжүүлж буй “Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь” (MON/12/301) төслийн дэмжлэгтэйгээр боловсруулав.

Сэдэвчилсэн зургуудыг манай (https://www.facebook.com/MongoliaWaterForum/)

FACEBOOK хуудаснаас  татаж авах боломжтой.

 

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.