Хот суурин газрын ундны ус түгээх цэгийн үйлчилгээ – Улсын стандартыг шинэчлэн боловсруулав.

5980653

Барилгын хөгжлийн төвийн захиалгаар Хот суурин газрын ундны ус түгээх цэгийн үйлчилгээ –  MNS 5775:2007 стандартыг шинэчлэн боловсруулав.

2014 онд батлагдсан MNS 5775:2014 стандартыг үзэх линк: http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=927

 

Нэмэлт мэдээлэлийг эндээс үзэх: http://mongolnews.mn/1bi3

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.