Үнэ (Home series – Айл, өрхийн хэрэглээнд зориулсан хувилбар), НӨАТ ороогүй үнэ:

  • Home Eco – ₮25,000
  • Home 225 – ₮28,000
  • Home 350 – ₮30,000
  • Home 350CF –  ₮33,000
  1. Home Eco – хувилбарын зургийг доор оруулав.

2. Home 225 – хувилбарын зургийг доор оруулав.