Үнэ (Home series – Айл, өрхийн хэрэглээнд зориулсан хувилбар):

  • Home Eco – ₮25,000
  • Home 225 – ₮28,000
  • Home 350 – ₮30,000
  • Home 350CF –  ₮33,000

Нөхцөл:

  • 3-аас дээш тоогоор авбал УБ-т үнэгүй хүргэж, суурилуулж өгнө.
  • Баталгаат хугацаа: 1 жил.

 

  1. Home Eco – хувилбарын зургийг доор оруулав.

 

2. Home 225 – хувилбарын зургийг доор оруулав.