Main activities – Үндсэн үйл ажиллагаа:

  • Environmental Consulting (www.ArigSor.mn) – Эко зөвлөгөө, судалгаа;
  • Ecotourism Directory (www.Ecotourism.mn) – Экотуризмын лавлах
  • Ecotour Operator (www.ArigSor.net/ecotour) Экотур оператор
  • Web Design (www.ArigSor.net ) – Вэб сайт хийж, хөгжүүлэх зэрэг үйлчилгээ үзүүлдэг.

Contac Us: Холбоо барих: Email: info@arigsor.mn Tel: 8060-7788